Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bd 619/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 rok

II FZ 374/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.

II FZ 518/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. Nr [...] w przedmiocie: łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Bd 617/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru podatku rolnego za 2004 rok

I SA/Bd 721/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Gl 557/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na skutek zażalenia strony skarżącej na zarządzenie w przedmiocie ponownego wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia

II FZ 381/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych

II FZ 388/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wznowienie postępowania w zakresie opłaty targowej

II FZ 422/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r.

II FZ 423/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2008
1   Następne >   +2   4