Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 26/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązanie pieniężnego

II FZ 271/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FZ 270/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-10

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FZ 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FZ 25/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązanie pieniężnego

I SA/Sz 556/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-27

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Zażalenie na postanowienie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego za 2007 r.

II FZ 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. , nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2004 r.

II FZ 155/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego za 2006 r.

II FSK 1057/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie kosztów
1   Następne >   3