Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 326/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. , nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

III SO/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SO/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Po 607/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

I SA/Op 431/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007r.

I SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r.

II FSK 1501/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 584/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego

II FZ 225/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , Nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika w podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych.

I SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r.
1   Następne >   +2   4