Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bk 722/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

II FZ 139/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 140/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 127/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

I SA/Rz 342/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-25

Skarga P. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 301/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 472/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-31

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. ,nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku

II FZ 299/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 303/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 314/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier
1   Następne >   +2   +5   8