Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 398/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Krakowie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II FZ 931/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

II FZ 97/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 307/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...], w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Bd 159/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-28

Sprawa ze skargi K. S. na czynność S. N. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Łd 1216/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2010 rok

II FZ 419/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 r.

II FZ 420/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 r.

II FZ 100/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 394/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-12

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   5