Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 1117/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

II FZ 809/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za wrzesień 2010 r.

II FZ 810/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za październik 2010 r.

II FZ 824/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za grudzień 2011 r.

II FZ 829/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za maj 2012 r.

II FSK 3058/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 1093/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 7.146.2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty...

II FZ 1191/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wniosku o zwrot wpisu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

I SA/Wr 938/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2011 r.

II FZ 922/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za miesiąc czerwiec 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   11