Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 1600/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2012 r.

II FZ 1631/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2012 r.

I SA/Wr 1654/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2011 r.

I SA/Wr 1655/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2011 r.

I SA/Gd 1600/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

I SA/Łd 1244/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na rok 2013 i umorzenia postępowania w sprawie

II FSK 3746/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Spółdzielni Mieszkaniowej w J. na decyzje SKO w P. , nr [...]; , nr [...], w przedmiocie opłaty za odbiór odpadów komunalnych

II FSK 3054/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier za wrzesień 2010 r.

II FZ 1521/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za czerwiec 2011 r.

II FZ 1590/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za grudzień 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   17