Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 172/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

II FZ 218/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku w przedmiocie wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego za 2014 r.

II FSK 3681/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 677/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II FZ 175/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

I SA/Gd 347/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 3800/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2009 r.

I SA/Gl 721/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II FZ 2009/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Lublinie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami

II FZ 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...
1   Następne >   +2   +5   7