Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 1003/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile , nr [...] w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r.

I SA/Go 212/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2007 r.

II FSK 4015/13 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

I SA/Lu 735/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-19

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Bd 1101/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-16

Sprawa ze skargi M. S. na decyzje SKO w przedmiocie zwrotu opłaty skarbowej

I SA/Ol 676/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. R. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt I SA/Ol 809/14

I SA/Ol 675/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. R. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt I SA/Ol 807/14

II FZ 173/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 1162/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Łd 977/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji ustalającej wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji
1   Następne >   +2   4