Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Go 339/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ke 383/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Lu 654/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-27

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r.

II FZ 958/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

Zażalenie na postanowienie SKO w Koninie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym, leśnym...

II FZ 55/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

II FZ 56/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

II FZ 59/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Białymstoku w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku z 4 maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

II FPP 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FZ 992/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie uzupełnienia postanowienia

I SA/Lu 25/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Lu 29/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   5