Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Go 300/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

I SA/Go 301/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r.

II FZ 205/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoła...

II FZ 210/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na decyzję SKO w Siedlcach w przedmiocie opłaty skarbowej

II FZ 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

II FZ 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

I SAB/Lu 3/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność M. Z. C. we W.

II FZ 115/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Wr 699/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty
1   Następne >   +2   5