Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 2307/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ust...

II FSK 2308/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności załącznika do uchwały zmieniającego uchwał...

I SA/Go 383/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminów płatności

I SA/Go 339/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FPP 44/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 891/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Bd 354/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy przyznania kosztów stawiennictwa