Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Po 772/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Go 687/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Po 256/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Sz 187/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji o uprawnieniach kombatanckich

II SA/Po 522/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-16

Skarga E. L. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 618/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II OZ 259/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmo...

II OZ 1145/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie uprawnień do świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. K. na niewykonanie przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 1724/07 wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny

IV SA/Wr 329/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   3