Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bd 354/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy przyznania kosztów stawiennictwa