Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 172/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

II FZ 26/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązanie pieniężnego

II FZ 271/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FZ 270/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-10

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FZ 1600/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2012 r.

II FZ 1631/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2012 r.

I SA/Wr 1654/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2011 r.

I SA/Wr 1655/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2011 r.

II FZ 218/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku w przedmiocie wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego za 2014 r.

I SA/Bk 722/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   69