Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Łd 1244/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na rok 2013 i umorzenia postępowania w sprawie

I SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczonego w związku z zawarciem umowy spółki

I SA/Łd 1216/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2010 rok

I SA/Łd 731/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za poszczególne dni w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku

I SA/Łd 1025/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia podania ze względu na nieusunięcie w wyznaczonym terminie braków formalnych podania

I SA/Łd 387/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-08

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 rok

I SA/Łd 1524/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-31

Skarga A S.A. z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego spółki

I SA/Łd 527/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za poszczególne dni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

I SA/Łd 733/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za poszczególne dni w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.

I SA/Łd 876/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej sprawy ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres 3,6
1   Następne >   3