Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bd 619/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 rok

I SA/Bd 617/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru podatku rolnego za 2004 rok

I SA/Bd 721/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 159/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-28

Sprawa ze skargi K. S. na czynność S. N. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 616/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru podatku rolnego za 2003 r.

I SA/Bd 618/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 rok

I SA/Bd 620/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 rok

I SA/Bd 117/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie podatku rolnego za 2012 r. postanowił: przyznać radcy prawnemu K. G. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i 60/10

I SA/Bd 447/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od gier za styczeń 2010r.

I SA/Bd 1101/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-16

Sprawa ze skargi M. S. na decyzje SKO w przedmiocie zwrotu opłaty skarbowej
1   Następne >   2