Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 1600/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

I SA/Gd 679/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od środków transportowych za rok 2002

I SA/Gd 347/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gd 626/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2013

I SA/Gd 626/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2013 r.

I SA/Gd 861/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2013

I SA/Gd 268/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej wysokości zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2009 r.

I SA/Gd 1033/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta w przedmiocie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

I SA/Gd 620/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-14

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf obejmujących ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

I SA/Gd 1162/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych