Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Ke 140/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-04

Wniosek w przedmiocie podatku rolnego zarządza: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

I SA/Ke 456/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

I SA/Ke 250/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Ke 171/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ke 172/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ke 172/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-09-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ke 171/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-09-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ke 383/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Ke 386/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-10-17

Skarga Z. L. na decyzję SKO w K w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r.

I SA/Ke 366/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-14

Skarga Z.K.i H. K. na decyzję SKO w K. z [...]. nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   2