Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Ol 769/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach za sierpień 2010r.

I SA/Ol 615/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy potracenia zobowiązania podatkowego wobec Skarbu Państwa z tytułu podatku od gier za miesiąc luty 2011 roku

I SA/Ol 770/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach za wrzesień 2010r.

I SA/Ol 563/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku rolnego i ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości

I SA/Ol 771/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach za październik 2010r.

I SA/Ol 119/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ol 568/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych,

I SA/Ol 676/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. R. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt I SA/Ol 809/14

I SA/Ol 675/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. R. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt I SA/Ol 807/14

I SA/Ol 831/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach za sierpień 2010 r.
1   Następne >   2