Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Op 431/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007r.

I SA/Op 148/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty skarbowej wskutek wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r.

I SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r.

I SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r.