Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Po 607/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

III SA/Po 332/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2008 rok

III SA/Po 333/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2007 rok

III SO/Po 2/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

Wniosek K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w ... w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi na skargę

III SA/Po 678/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na 2011 r., po wznowieniu postępowania