Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Rz 342/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-25

Skarga P. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych