Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Sz 556/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-27

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Sz 422/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 3 sentencji wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Sz 99/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-11-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych