Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Wa 3800/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2009 r.

III SO/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SO/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

VIII SA/Wa 356/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportu za 2013r.

III SA/Wa 2981/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

III SO/Wa 39/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów postępowania

III SA/Wa 2737/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 rok

III SA/Wa 624/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-12

Zażalenie na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za lata 1999

III SA/Wa 1944/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia[...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej

III SO/Wa 34/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów postępowania
1   Następne >   3