Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 744/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w kwestii kosztów postępowania sądowego

IV SA/Wa 1334/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego, tytułem pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany użytku gruntowego

IV SA/Wa 610/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi O. sp. z o.o. z siedzibą w O. i L. P. prowadzącej działalność pod nazwą [...] z siedzibą w W. na czynności Starosty P. w przedmiocie żądania zapłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

VIII SA/Wa 441/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntu

IV SA/Wa 2147/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego, tytułem pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VIII SA/Wa 522/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 2023/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 368/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków