Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 539/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 1302/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 1303/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 758/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 636/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 642/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P.T. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 746/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty wypłaconego zasiłku stałego

II SA/Łd 747/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Łd 648/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-31

Skarga R. Z. na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków

II SA/Łd 93/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   7