Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 268/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 600/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 745/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 499/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 905/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 531/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii przyznania pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz jego wniosku o uzupełnienie wyroku w zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 225/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 252/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 688/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną skarżącej przez pełnomocnika z urzędu

IV SA/Gl 953/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   58