Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1863/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi

III SA/Kr 410/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 1378/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-16

Wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia jako pełnomocnikowi strony w sprawie ze skarg Z. Ś. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Kr 1357/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1357/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 34/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. R. na decyzje SKO nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Kr 1309/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności

II SA/Kr 1309/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności

III SA/Kr 635/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Kr 1195/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-22

Skarga M.P. na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   7