Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Ol 78/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta Gminy w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Ol 1355/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-18

Skarga W. K. na decyzję SKO w O. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Ol 982/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawie przekazania skargi na działalność pracowników

II SA/Ol 873/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-23

Skarga M. B. na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego