Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 664/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-07

Wniosek, adwokata B. M., o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zasiłku stałego z pomocy społecznej,

II SA/Rz 704/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego,

II SA/Rz 1271/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-28

Wniosek K. W. o uzupełnienie wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 1271/14 o rozstrzygnięcie co do kosztów -

II SA/Rz 1207/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zasiłku celowego,

II SA/Rz 908/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-16

Wniosek, adwokata A. P., o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego z pomocy społecznej,

II SA/Rz 776/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję, SKO, w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

II SA/Rz 284/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego,

II SA/Rz 1282/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-19

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności alimentacyjnych

II SA/Rz 628/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie kosztów za podejmowane czynności jako kurator ustanowiony dla osoby nieobecnej - T.M. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego