Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

III SA/Łd 296/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. K. i A. W. na czynność Starosty Ł. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdów

III SAB/Lu 6/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na zalesienie gruntów rolnych, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od odrzuconej skargi

II SAB/Go 151/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-19

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę wznowionego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę

III SA/Kr 734/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi M. U. na czynność Starosty

IV SA/Gl 1050/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-10

Sprawa ze skargi A S.A. w T. na pismo Starosty [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

III SAB/Kr 98/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi H. D. i T. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę

II SA/Go 609/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-19

Sprawa ze skargi E.Z. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Go 157/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-06

Sprawa ze skargi [...] na pismo Starosty Powiatu z dnia[...]roku nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu marki M. o numerze rejestracyjnym [...]

II OW 41/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wycinkę drzew

I OZ 152/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w pkt. III wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R.S. oraz W.S. na akt S.Ł. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   24