Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1742/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie : odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty