Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 115/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 130/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 129/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 131/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 782/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 780/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 781/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ol 83/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 760/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 759/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych