Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 172/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

II FZ 1600/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2012 r.

II FZ 1631/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2012 r.

I SA/Wr 1654/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2011 r.

I SA/Wr 1655/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2011 r.

II FZ 139/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 140/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 127/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 175/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

II FSK 3054/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier za wrzesień 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   25