Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Wr 151/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie z wniosku Z. K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 931/09, zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu

I SA/Wr 152/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie z wniosku Z. K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 932/09, zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu

I SAB/Lu 3/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność M. Z. C. we W.

I SA/Lu 1002/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności w przedmiocie wniosku Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin o uzupełnienie wyroku WSA w Lublinie z d...