Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 1600/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

II FZ 1334/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Opolu w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy D. w przedmiocie bezczynności organu w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych

I SA/Gd 620/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-14

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf obejmujących ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków