Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 1093/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 7.146.2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty...

I SA/Łd 824/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych

I SA/Łd 995/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ż. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

I SA/Łd 948/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-08

Skarga Gminy R. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

I SA/Łd 260/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 2307/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ust...

II FSK 2308/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności załącznika do uchwały zmieniającego uchwał...

I SA/Go 250/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

I SA/Go 220/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości