Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 26/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązanie pieniężnego

II FZ 271/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FZ 270/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-10

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FZ 218/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku w przedmiocie wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego za 2014 r.

I SA/Bk 722/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

I SA/Gd 679/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od środków transportowych za rok 2002

III SA/Wa 3800/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2009 r.

I SA/Bd 619/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 rok

I SA/Gl 721/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II FZ 1117/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   33