Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 897/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-05

Sprawa ze skargi K. L. na orzeczenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II SA/Po 104/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie dodatku służbowego

III SA/Łd 145/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-22

Skarga D. O. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza Policji ze służby postanowił : zwrócić D. O. nadpłaconą kwotę 100, 00 (sto) złotych uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej od wniosku o uzasadnienie wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 145/10, w dniu 29 kwietnia 2010 r., zaksięgowaną pod poz. 131

II SA/Ke 568/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-31

Sprawa ze skargi D. S. na rozkaz personalny nr [...]Komendanta Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

III SA/Łd 165/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-28

Sprawa ze skargi D. H. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

I OSK 370/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie naruszenia zasad etyki zawodowej

II SA/Wa 1200/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do nagrody rocznej za 2007 r.

II SA/Sz 1009/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Po 574/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-31

Skarga M. D. na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby

II SA/Po 961/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego P. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   15