Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 485/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu sprawie II SAB/Lu 34/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej w zakresie wniosku [..] A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 437/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej w zakresie wniosku [..] A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I OZ 825/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 34/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

III SO/Kr 4/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy za nieprzekazanie skargi

II SAB/Lu 521/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-02

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 708/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 395/09 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi J. G. o wymierzenie Wójtowi Gminy W. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 275/07

II SAB/Lu 290/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy N. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 184/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie rozpoznania skargi w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

I OZ 16/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg A. S. na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy K. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SAB/Lu 187/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-16

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania [...] w przedmiocie rozpoznania skargi w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczącej usług opiekuńczych
1   Następne >   2