Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VIII SA/Wa 775/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2235/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 557/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia lub anulowania opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1008/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VIII SA/Wa 992/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

VIII SA/Wa 992/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2815/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 603/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2779/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej