Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Go 151/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-19

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę wznowionego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Go 814/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-30

Sprawa ze skargi W.D. na postępowanie Starosty Powiatu w przedmiocie niewniesienia sprzeciwu od zgłoszenia budowy budynku gospodarczego i wiaty na działce nr [...]

II SAB/Wr 29/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

II SA/Go 1068/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-06

Sprawa ze skargi M Spółka z o.o. na czynność Starosty w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

II OZ 69/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Polickiego

II SAB/Sz 47/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty

II SAB/Bd 64/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-22

Sprawa ze skargi H. L.(L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

VII SAB/Wa 34/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]

II SA/Kr 1240/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty B. w przedmiocie wznowienia postępowania
1   Następne >   3