Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 494/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie: uzupełnienia postanowienia oraz wydania orzeczenia o zwrocie bezpodstawnie pobranych opłat sądowych

II SA/Go 202/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji

II SA/Go 202/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji

II SA/Go 173/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz o dopłacie

II SA/Wr 478/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 483/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 484/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 477/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 489/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I SA/Bd 243/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1   Następne >   2