Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 496/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu, w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi

II GZ 111/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

IV SA/Po 344/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Sprawa ze skargi P.W. na pismo Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

II SA/Kr 2385/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 2388/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 2389/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 247/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II GZ 138/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Ł. w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za umieszczenie reklamy bez zgody zarządcy drogi

II GZ 129/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sz. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

III SA/Kr 977/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy rejestracji czasowej samochodu
1   Następne >   +2   +5   +10   99