Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Op 527/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na pismo odmawiające udostępnienia dokumentów źródłowych pojazdu, tj. zagranicznego dowodu rejestracyjnego i umowy kupna

II SA/Op 244/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez opłaty

II SA/Op 600/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Op 384/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy