Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 554/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05, z żądaniem wymierzenia grzywny zwrócić stronie skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. [...] kwotę 200 zł (dwieście zł) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

II SA/Go 684/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-21

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05

II SAB/Go 33/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego