Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 296/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. K. i A. W. na czynność Starosty Ł. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdów

II SA/Go 609/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-19

Sprawa ze skargi E.Z. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Go 157/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-06

Sprawa ze skargi [...] na pismo Starosty Powiatu z dnia[...]roku nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu marki M. o numerze rejestracyjnym [...]

I OZ 152/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w pkt. III wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R.S. oraz W.S. na akt S.Ł. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 298/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi D. P. na czynność Starosty R. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 713/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi M. B. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu w zakresie wniosku o zwrot wpisu sądowego

II SA/Go 302/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi J.G. w przedmiocie bezczynności Starosty po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny

II SAB/Ke 31/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany organizacji ruchu

II SA/Go 860/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-17

Sprawa ze skargi J.G. na pismo Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów

II SA/Go 233/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-14

Sprawa ze skargi W.S. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydaną kartę pojazdu
1   Następne >   +2   +5   7