Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GZ 142/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 3. wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Wr 223/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Łd 80/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bd 1498/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej

III SA/Łd 84/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie negatywnego uzgodnienia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego

II GZ 212/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

III SA/Lu 309/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie torfu bez wymaganej koncesji na skutek wniosku adwokata A. S. o przyznanie na jego rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu

VI SA/Wa 1248/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Skarga S. B. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy umorzenia części zobowiązania z tytułu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej i odmowy rozłożenia na raty pozostałej części zobowiązania z tego tytułu

II SA/Po 310/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   4