Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 847/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Go 1016/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uznania wezwań do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11 miesięcy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy za zasadne

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Bd 153/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 1164/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Go 457/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału działki

II SA/Po 1003/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej;

II SA/Po 1077/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej;

II SA/Go 332/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 771/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie opłaty adiace...
1   Następne >   +2   4